Đại đức Thích Tâm Hội nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Phước

BẢN TIN

GNO – Ngày 18-1, Ban Trị sự GHPGVN H.Sơn Hòa đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Tâm Hội và đặt đá xây dựng chùa Linh Phước (thôn Vân Hòa, xã Sơn Long, H.Sơn Hòa).

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, đại diện chính quyền, Phật tử tham dự
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, đại diện chính quyền, Phật tử tham dự

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Tân, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Sơn Hòa, Trưởng ban Tổ chức; các vị trong Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Trần Văn Khải, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng của Ban Trị sự

Đại đức Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng của Ban Trị sự

Thừa ủy nhiệm của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, Đại đức Thích Chúc Phát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Tâm Hội, thế danh Nguyễn Mạnh Hải chính thức giữ chức vụ trụ trì chùa Linh Phước (thôn Vân Hòa, xã Sơn Long, H.Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Hòa thượng Thích Đồng Tiến trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Tâm Hội.

Đại đức Thích Tâm Hội phát nguyện hoàn thành sứ mệnh được giao phó

Đại đức Thích Tâm Hội phát nguyện hoàn thành sứ mệnh được giao phó

Cung đối trước chư tôn đức, Đại đức tân trụ trì chùa Linh Phước dâng lời phát nguyện, luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân và hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, quyết tâm làm tròn sứ mạng cao cả của một sứ giả Như Lai “Hoằng pháp lợi sanh”, để không phụ lòng mong mỏi của chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã có lời đạo từ sách tấn đến Đại đức tân trụ trì phải luôn chú trọng đến giới luật của người xuất gia, cũng như chú trọng kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển tự thân để hướng dẫn Phật tử tu tập.

Chư tôn đức tiến hành đặt đá khởi công xây dựng chùa Linh Phước
Chư tôn đức tiến hành đặt đá khởi công xây dựng chùa Linh Phước
Dịp này, chư tôn đức cũng tiến hành thực hiện nghi thức đặt đá khởi công xây dựng chùa Linh Phước tại (thôn Vân Hòa, xã Sơn Long, H.Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).