Ban trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức khóa tu Bát quan trai giới cho Phật tử tại chùa Bảo Tịnh

BẢN TIN HOẰNG PHÁP

Sáng ngày, 20/6/2020(nhằm ngày29/4 nhuận Canh ) Ban trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã tổ chức khóa tu Bát quan trai giới cho gần 200 vị Phật tử, tại trường hạ chùa Bảo Tịnh.

Sau khi Phật tử vân tập trang nghiêm nơi chánh điện, Đại diện đạo tràng Phật tử tác bạch cung thỉnh HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Phú Yên quang lâm Đại hùng bảo điện để truyền Bát quan trai giới cho chư vị Phật tử.

Tiếp đến, chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh đã hướng dẫn Phật tử lễ Phật tụng kinh.

Được biết, buổi chiều ĐĐ.Thích Quảng Huy – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đã thuyết pháp cho các giới tử khoá tu Bát quan trai.

Nhân đây, xin được thông báo đến Phật tử lịch tu Bát quan trai giới trong mùa An cư  như sau:

Khoá 2: ngày 15/5/ Canh Tý (5/7/2020)

Khoá 3: ngày 30/5 Canh Tý/ (20/7/2020)

Khoá 4: ngày 15/6/ Canh Tý (4/8/2020)

Khoá 5: ngày 29/6/ Canh Tý (18/8/2020)

Phật Giáo Sông Cầu -BBT