PHẬT GIÁO ĐÓ ĐÂY

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh viếng tang cố HT. Thích Giác Thuận

Hay tin cố HT. Thích Giác Thuận: Nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên Nguyên Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Thành phố Tuy Hoà Nguyên Trị sự Trưởng Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú, tân viên tịch. Trưa ngày 4/10/2020 […]

Tuy Hoà: Lễ lạc thành tịnh xá Ngọc Phú

Lễ lạc thành tịnh xá Ngọc Phú (phường 1, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) vừa diễn ra sáng 24-9 qua. Chư Tăng môn đồ HT.Thích Giác Thuận tác bạch tại buổi lễ Trưởng lão HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; cùng chư tôn giáo phẩm Giáo đoàn III […]

Đồng Xuân: Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Mãn viên tịch

Tiểu sử cố Hòa thượng Thích Tịnh Mãn Hòa thượng thế danh là Nguyễn Văn Đấu, sinh năm 1936, tại khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, trong một gia đình Phật giáo. Cha là ông Nguyễn Huấn, mẹ là bà Phan Thị Mười. Nhờ có túc duyên […]

THƯ VIỆN

Cốt tủy những lời nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền

Đề tài tôi muốn mang đến cho buổi nói chuyện hôm nay là Mười hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, mà nó cấu thành một chương của kinh Hoa nghiêm với tên gọi là Nhập bất khả tư nghì cảnh giới Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện. Kinh Hoa nghiêm là một bộ kinh quan trọng […]