TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỪ QUANG TỰ – TRUNG TÂM PHẬT HỌC MIỀN TRUNG CUỐI THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XX

Tìm về Bạch Thạch, A Lan Nhã Dưới gốc Xoài già, hỏi sư đâu Rằng kia lời pháp vang trong gió Đá Trắng vô tri cũng gật đầu. Tổ Đình Sắc tứ Từ Quang Tự được Tổ Diệu Nghiêm khai sơn vào cuối thế kỷ 18. Xuyên suốt thời gian, cho đến đầu thế kỷ […]

Đọc thêm

Tiểu sử Tổ Liễu Quán

Căn cứ theo tài liệu nghiên cứu của Thiền sư Mật Thể trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, thì dưới triều chúa Nguyễn ở đàng Trong, phong trào phát triển Phật giáo nói chung và Thiền phái Lâm Tế nói riêng bành trướng rất mạnh mẽ ; đồng thời, đã lưu lại cho […]

Đọc thêm