Ni trưởng Thích nữ Nguyên Tĩnh – trụ trì chùa Phước Hải viên tịch

BẢN TIN

GNO – Thượng tọa Thích Quảng Lượng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên hôm nay, 1-3 cáo bạch vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Nguyên Tĩnh viên tịch vào 5 giờ 10 phút ngày 1-3-2024 (21-1-Giáp Thìn).

Ni trưởng Thích nữ Nguyên Tĩnh (tự Huệ Ngạn, hiệu Viên Hạnh), nguyên Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Phú Yên, trụ trì chùa Phước Hải (khu phố Vạn Phước, P.Xuân Thành, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã viên tịch vào lúc 5 giờ 10 phút, ngày 1-3-2024 (21-1-Giáp Thìn), tại chùa Phước Hải; trụ thế 79 năm, 43 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 19 giờ, ngày 1-3-2024 (21-1-Giáp Thìn). Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Phước Hải.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 21 giờ, ngày 1-3-2024.

Lễ truy niệm và cung tống kim quan Ni trưởng đến Đài hỏa táng tỉnh Bình Định vào lúc 7 giờ ngày 4-3-2024 (24-1-Giáp Thìn), để cử hành lễ trà-tỳ.