Tuy Hoà: Phân ban Ni giới T.Ư thăm, sách tấn chư Ni tỉnh nhà

BẢN TIN

PSO – Nhằm khuyến tấn hàng hậu học Ni lưu tinh tấn nghiêm trì lời Phật dạy, nhân mùa an cư PL.2568, chiều ngày 30/6/2024 (nhằm ngày 25 tháng 5 Giáp Thìn), đoàn PBNG TƯ do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG TƯ đến viếng thăm, cúng dường hạ trường chùa Bình Quang (Văn phòng PBNG tỉnh Phú Yên, phường 4, TP.Tuy Hòa).

Cùng đi trong đoàn có NT.Thích Nữ Như Minh – Phó PBNG TƯ đặc trách các tỉnh miền Trung; NT.Thích Nữ Như Dung – Phó PBNG TƯ, Trưởng tiểu ban Nghi lễ; NS.Thích Nữ Lệ Thuận – Phó PBNG TƯ, Trưởng tiểu ban Văn hóa; NS.Thích Nữ Huệ Đức – UVDK HĐTS, Chánh Thư ký PBNG TƯ; chư Tôn đức Ni thành viên PBNG TƯ, cùng quý Phật tử các tỉnh thành.

Đón tiếp phái đoàn có NT.Thích Nữ Diệu Thông – Ủy viên PBNG TƯ, Chứng minh PBNG tỉnh Phú Yên; NS.Thích nữ Chơn Như – Ủy viên PBNG TƯ, Trưởng PBNG tỉnh Phú Yên; NS.Thích nữ Minh Chơn – Phó Thường trực PBNG tỉnh; NS. Thích nữ Minh Tâm, NS.Thích nữ Tâm Trí – Đồng Phó trưởng  PBNG tỉnh; Cùng 150 hành giả Ni trong toàn tỉnh cung kính đón phái đoàn.

Trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đã có lời vấn an sức khỏe đến PBNG tỉnh và tất cả Ni chúng thuộc 09 huyện, thị, thành phố.

Với tình thương rộng lớn cùng khắp dành cho hàng Ni lưu, Ni trưởng Trưởng Phân ban chân tình nhắc nhở: “Ba tháng an cư, chín tuần tu học này chính là thời gian quý báu để chúng ta thể hiện tinh thần lục hòa cộng trụ và học tập các bậc chân sư, các thiện tri thức duy trì đạo đức, trưởng dưỡng đạo tâm, và như thế mới thực sự là trang nghiêm Giáo hội”. Ni trưởng mong rằng, tất cả chư Ni hãy luôn nhớ: “Chúng ta đã vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai thì phải làm sao để đạt được sự vững vàng, góp phần giữ gìn giềng mối chánh chơn cho hậu thế. Có vậy mới mong báo đáp được ân chư Phật, chư Tổ. Đạo lực có viên mãn hay không là nhờ vào sự tu tập của chính mình, hãy tinh tấn phát nguyện hành trì giới luật, vượt qua ba nghiệp đời thường (thân, khẩu, ý), tha thiết cần cầu thoát ly sanh tử”.

Cung đối trước chư Tôn đức Ni PBNG TƯ, NS.Thích nữ Minh Chơn – Phó Thường trực PBNG tỉnh đã bạch trình về tình hình sinh hoạt, tu học của chư ni tỉnh Phú Yên PL. 2558.

Tiếp đến, NS.Thích Nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký PBNG TƯ đã triển khai một số hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới do PBNG TƯ tổ chức.

Nhằm trợ duyên để chư Ni các trường hạ an tâm tu học, hàng Phật tử ngoại hộ theo đoàn, dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ni lãnh đạo, đã dâng lời tác bạch, trao tịnh tài, vật phẩm thiết yếu cúng dường.

Tuy thời gian viếng thăm ngắn ngủi, nhưng chư Ni hành giả cảm nhận sự an lành khi nhận được sự quan tâm che chở, bảo bọc, yêu thương từ tinh thần đến vật chất. Toàn thể Ni chúng trường Hạ cung đối chắp tay xin khắc ghi thâm tình đạo vị của Phân Ban Ni giới T.Ư và nguyện “Y giáo phụng hành”.

Minh Viên