Tăng-già Sông Cầu bố-tát thính giới chung

BẢN TIN

Căn cứ Kế hoạch An cư kiết Hạ của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, sau khi tác Pháp khai hạ An cư cho Tăng Ni trong toàn tỉnh vào ngày 16/04 Giáp Thìn, sáng ngày 04/6/2024 (nhằm ngày 28/04/Giáp Thìn) BTS GHPGVN thị xã Sông Cầu đã tổ chức bố tát tụng giới chung tại chùa Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2), với sự tề tựu của 70 hành giả trong toàn thị xã.

TT.Thích Quảng Lượng – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Sông Cầu cung đối đảnh lễ tác bạch
HT.Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trụ trì chùa Triều Tôn đương vi Thiền Chủ hạ trường

Đại diện chư Tôn đức Thường trực, TT.Thích Quảng Lượng – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Sông Cầu cung đối đảnh lễ tác bạch, cung thỉnh HT.Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trụ trì chùa Triều Tôn đương vi Thiền Chủ hạ trường. Tiếp đó, cung thỉnh Hòa thượng quang lâm đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ chư vị Giác Linh Tổ sư.

Tại đây, HT.Thích Đồng Tiến có lời sách tấn chư hành giả An cư: “Pháp chế An cư ví như nguồn năng lượng để củng cố tinh thần hòa hợp và thanh tịnh của Tăng già. Đệ tử Phật nhờ vậy mà thanh tịnh hóa thân tâm như lời Phật dạy. Và quan trọng hơn hết, trước những làn sóng của dư luận xã hội, với tính chất tiêu cực trên không gian mạng hiện nay, tinh thần hòa hợp của Tăng, Ni cần phải phát huy thật mạnh mẽ, để những giá trị đạo đức tốt đẹp của đạo Phật được nhân rộng và lan tỏa; tạo thêm nhiều tín tâm nơi Tam Bảo, sao cho tâm Bồ đề của tín đồ Phật tử và quần chúng ngày thêm lớn mạnh và kiên cố hơn. Đó chính là trách nhiệm của Tăng, Ni chúng ta…”

Tiếp đó, T.T. Thích Quảng Lượng trùng tuyên Bồ tát giới bổn. Sau thời trùng tuyên Luật tạng, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thiền chủ cử hành nghi thức quá đường và kinh hành Niệm Phật theo quy củ thiền môn.

Thị xã sông Cầu là một trong số 09 huyện, thị có số lượng Tăng, Ni tương đối lớn. Toàn thị xã có 70 Tăng, Ni. Trong đó Tăng: 36 vị; Ni: 34 vị. Tất cả đều tinh tấn hành trì Giới luật, làm mô phạm cho hàng Phật tử nương theo tu tập.  

Được biết, hạ trường An cư kiết Hạ của chư Tăng, Ni thị xã Sông Cầu, cũng là dịp để hàng Phật tử tại gia nhân đây phát tâm cộng tu, thông qua việc thọ trì Bát quan trai giới, nương tựa đại Tăng tu học và hành trì giáo pháp của Đức Phật, vào các kỳ chư Tăng, Ni Bố tát tụng giới.

Buổi chiều cùng ngày, ĐĐ.Thích Nhuận Nghiêm – Trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN thị xã sông Cầu đã có thời pháp thoại đến quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan trai. Thông qua đề tài: “Người Phật tử làm sao để không đánh mất niềm tin Tam bảo”, Đại đức khuyến tấn hàng Phật tử phải thường học Phật, trau dồi kiến thức, hiểu biết  tường tận những lời Phật dạy. Từ đó, Phật tử sẽ nhận thức rõ: Tam Bảo chính là con đường hướng thượng vững chắc. Mỗi người con Phật, khi đã có niềm tin sâu sắc nơi Tam Bảo, thì sẽ ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc hộ trì Tam Bảo, để Ba ngôi báu được tồn tại lâu dài, mang lại lợi ích cho thế gian.

Tin ảnh: Nhuận Ân – Quảng Tường