Không khí chuẩn bị Phật đản của BTS Phật giáo Tx. Sông Cầu

BẢN TIN

Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra lễ Phật đản PL. 2567, Tăng Ni, Phật tử thị xã
Sông Cầu ráo riết hoàn thành các khâu thiết trí lễ đài Phật đản tại chùa
Long Quang (P. Xuân Phú) và trang trí cờ, tại các trục đường địa bàn thị xã
nhằm chào đón sự kiện quan trọng này.

Mô hình lễ đài Phật đản tại chùa Long Quang

Ban TTTT Phật giáo Sông Cầu cập nhật một vài hình ảnh đến bạn đọc:

Ban TT-TT Phật giáo Sông Cầu