Khai khóa An cư Kiết hạ PL. 2568 tại chùa Bảo Tịnh

BẢN TIN

Theo truyền thống hằng năm, sau ngày Phật đản sanh là hàng đệ tử Phật thường trở về một trú xứ kết giới an cư, nghiêm trì giới luật, trau dồi Tam vô lậu học. Trên tinh thần ấy, sáng ngày 23/5/2024 (nhằm ngày 16/4/Giáp Thìn), tại chùa Bảo Tịnh (tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Tăng-già Phú Yên đã tác pháp An cư kiết Hạ PL.2568, cho 358 hành giả; trong đó chư Tăng: 194 vị, chư Ni: 164 vị. 

Trước Tam Bảo, ĐĐ.Thích Quảng Phục – Trưởng Ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, thay mặt đại chúng thành kính đảnh lễ cung an chức sự trường hạ. Theo đó, HT.Thích Tâm Thủy (Phương trượng chùa Hương Sơn), đương vi Thiền chủ; HT.Thích Đồng Tiến (Phương trượng chùa Triều Tôn), đương vi Đệ nhị Thiền chủ kiêm Giám luật; HT.Thích Quảng Phát (Phương trượng chùa Bát Nhã), đương vi Đệ tam Thiền chủ; HT.Thích Thông Hòa (Phương trượng chùa Bảo Tịnh), đương vi Đệ tứ Thiền chủ kiêm Hóa chủ; TT.Thích Nguyên Nhã (Trụ trì chùa Hương Tích), đương vi Duyệt chúng; TT.Thích Quảng Huy (Trụ trì chùa Nghĩa Phú), đương vi Duy na; TT.Thích Quảng Đạo (Trụ trì chùa Hoà Sơn), đương vi Tác bạch an cư.

Ba tháng An cư là một Truyền thống từ khi đức Phật còn tại thế. Đây là dịp để các hành giả tập trung kiết giới, tụng giới, thực hành lối sống Lục hòa phạm hạnh, chia sẻ học hỏi lẫn nhau, vun bồi giới đức, phát triển Tăng đoàn và phát huy được nhiều thành quả tốt đẹp trên bước đường Hoằng pháp lợi sanh, trang nghiêm Giáo hội.

Được biết, tỉnh Phú Yên có 09 huyện, thị, thành phố. Trong đó 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố. Hằng năm, chư Tăng, Ni toàn tỉnh tập trung về tỉnh hội làm lễ Tác pháp An cư, sau đó trở về trú xứ của mình, thực hành nghi thức An cư theo sự tổ chức của BTS huyện, thị, thành phố đó.

Nhân đây, Hòa thượng Thiền chủ đã có lời huấn từ và sách tấn đến đại chúng. Hòa thượng dạy: “Là hàng đệ tử Phật, tu theo Phật, hành theo Phật, các hành giả phải luôn tự tỉnh thức, tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, sống đúng theo chánh pháp, kiến tạo một thế giới y – chánh trang nghiêm, an vui, giải thoát.”

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin ảnh: Minh Thảo – Minh Viên