Thường Trực Ban Trị sự thị xã đảnh lễ chúc tết chư Tôn đức

BẢN TIN Phật sự

Sáng nay ngày mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Hợi, Thường trực Ban Trị sự CHPG VN thị xã Sông Cầu đi đảnh lễ và chúc Tết chư Tôn Hoà thượng, Thượng tọa nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Sông Cầu.
Trưởng đoàn đi đảnh lễ và chúc tết là Đại Đức Thích Nguyên Hoà – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Sông Cầu và Chư tôn Đức Tăng Ni trong Ban Thường trực tháp tùng đoàn.

Đoàn đang kính lễ HT.Thích Đồng Tiến.

Điểm đầu tiên đoàn đến thăm là Chùa Triều Tôn. Thay mặt cho đoàn, Thầy Trưởng ban thành tâm đảnh lễ và kính chúc Hoà thượng Thích Đồng Tiến – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phú yên, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã Sông Cầu năm mới thân tâm thường lạc, thọ mạng miên trường, là bóng cây đại thọ cho hàng Tăng Ni nương tựa tu học.

Đáp lại sự thành tâm kính ngưỡng cùng lời chúc tốt đẹp ấy, Hoà thượng chúc cho Phật giáo thị xã Sông Cầu đạt nhiều thành tựu, thực tế hơn trong việc phụng sự đạo pháp, sống hoà họp và gắn kết với nhau hơn nữa. Cuối cùng, Hoà thượng kính chúc sức khỏe đến toàn thể Tăng Ni và gởi lời thăm hỏi đến toàn thể Phật tử.

TT.Thích Quảng Đạo.

Tại điểm đến tiếp theo là chùa Phước Điền, Thượng tọa Thích Quảng Đạo – nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Sông Cầu đã thân mật tiếp đoàn và truyền trao kinh nghiệm những Thượng toạ còn đảm đương các công tác Phật sự, và cảm ơn đoàn Ban Thường trực đã đến thăm, chúc Tết. Thượng toạ cầu mong quý Ban đem hết tâm lực để phụng sự đạo pháp, hầu làm cho Phật giáo thị xã ngày càng tốt đẹp hơn và phát triển hơn nữa. Đồng thời, Thượng toạ kính chúc quý Tăng Ni thân tâm thường lạc, cùng cầu mong mọi Phật sự trong năm Kỷ Hợi đều thành tựu viên mãn, góp phần xây dựng, phát triển nền Phật giáo chung của tỉnh nhà càng thêm phần vững mạnh.

Thích Chúc Khánh