Phân ban Ni giới tỉnh khánh tuế Hoà thượng Thích Đồng Tiến

BẢN TIN

Sáng ngày 16/2/2021(nhằn ngày mùng 5/1/Canh Tý) chư Ni phân ban Ni giới tỉnh đã về chùa Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) đảnh lễ, khánh tuế HT. Thích Đồng Tiến, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên.

Đoàn Phân ban Ni giới(PBNG) tỉnh do Ni Sư Thích nữ Diệu Thông – Trưởng PBNG làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trong thường trực PBNG tỉnh tháp tùng đoàn.

Đại điện cho đoàn Ni sư Thích Nữ Diệu Thông đã thành kính đảnh lễ, khánh tuế, kính chúc Hoà thượng pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, là bóng cây đại thọ che mát cho hàng Ni chúng tỉnh nhà.

Hoà thượng Thích Đồng Tiến đã hoan hỷ, ghi nhận sự quan tâm của chư Ni PBNG tỉnh và chúc chư Ni năm mới Tân Sửu nhiều sức khoẻ, nhiều an lạc, nhiều thuận duyên trong hoạt động Phật sự.

MT
Phật Giáo Sông Cầu-BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *