Hòa thượng Chủ tịch đảnh lễ Tổ sư Liễu Quán

BẢN TIN Phật sự

Nhân dịp về chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VIII (2022-2027), chiều ngày 5-6, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thăm tổ đình Bảo Tịnh (Thành phố Tuy Hoà) và đảnh lễ Tổ sư Thiệt Diễu – Liễu Quán.

Đi cùng Hòa thượng Chủ tịch có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương; cùng phái đoàn Văn phòng 2 Trung ương.

Tại Tổ đường, trước di ảnh Tổ sư Thiệt Diễu – Liễu Quán, chư Tôn Hòa thượng thành kính dâng hương cúng dường, đảnh lễ Giác linh Tổ sư và chư vị tiền bối hữu công, nguyện cầu chư Tổ gia hộ cho Phật pháp xưng minh và Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VIII thành công tốt đẹp.

Tổ sư họ Lê, húy Thiệt Diệu, hiệu Liễu Quán, sinh năm Đinh Mùi (1667) tại làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Tổ sư Liễu Quán đã làm cho thiền phái Lâm Tế trở thành một tông phái đặc thù và linh động. Trước khi Tổ Liễu Quán xuất hiện, thiền phái Lâm Tế ảnh hưởng của Trung Quốc. Chính Tổ Liễu Quán đã Việt hóa tất cả từ văn hóa, kiến trúc và nghi lễ,…

Ngài có 4 vị đệ tử lớn: Tổ Huấn, Trạm Quan, Tế Nhân và Từ Chiếu. Các ngài này đã tạo lập 4 trung tâm hoằng dương Chánh pháp lớn khắp đó đây ở Đàng Trong. Và, từ thế kỷ thứ 18 trở về sau này nghiễm nhiên với danh xưng Thiền phái Liễu Quán.

Ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất, tức ngày 18 tháng 12 năm 1742, Tổ  an nhiên thị tịch. Theo bia ký, Tổ hưởng thọ 76 tuổi,  43 năm được truyền y bát, 34 năm thuyết pháp độ sanh.

Chúa Võ Vương – Nguyễn Phúc Khoát (1738 – 1765) quý trọng đạo hạnh của Tổ, cung kính dâng lên Tổ thụy hiệu: “Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng” để khắc vào bia.

Đăng Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *